# #
 • Tandemové spojení čerpadel s vnitřním ozubením, u kterých je průtok přímo úměrný rychlosti otáčení zubového soukolí, je zdrojem většího tlaku a průtoku.

  Technické údaje

  650 - 3500 ot/min | pmax = 20MPa | 8,4 / 42 cm3/ot

 • Tandemové spojení čerpadel s vnitřním ozubením, u kterých je průtok přímo úměrný rychlosti otáčení zubového soukolí, je zdrojem většího tlaku a průtoku.

  Technické údaje

  650 - 3500 ot/min | pmax = 20MPa | 8,4 / 14cm3/ot

 • Tandemové spojení čerpadel s vnitřním ozubením, u kterých je průtok přímo úměrný rychlosti otáčení zubového soukolí, je zdrojem většího tlaku a průtoku.

  Technické údaje

  650 - 3500ot/min | pmax = 20 MPa | 8,4 / 25 cm3/ot

 • Čerpadla s vnitřním ozubením, u kterých je průtok přímo úměrný rychlosti otáčení zubového soukolí a zároveň nezávislý na tlaku.

  Technické údaje

  pn = 20 MPa | 650 - 3500ot/min | 33 cm3/rev | Směr otáčení: Záporný ve smyslu směru hodinových ručiček