# #
  • Proporcionální rozvaděč QSE 4-06 je jednostupňový, přímořízený rozvaděč dvoupolohového nebo třípolohového provedení s indukčním snímačem polohy šoupátka, čtyřcestný s polohovou zpětnou vazbou.

    Technické údaje

    Dn 06 | pmax = 32MPa | Qmax = 40 dm3/min | CETOP 3

    Duplomatic: DSE3G

    Argo-Hytos: PRM2-06