# #

Modulové hydrostatické nepřímo řízené přepouštěcí ventily Dn 10


Nepřímo řízené přepouštěcí ventily jsou navrženy pro aplikace vyžadující pojistný nebo redukční ventil, který je schopen pracovat ve velkém rozsahu tlaků a průtoků.

  • Připojovací rozměry dle DIN 24 340 / ISO 4401-05 / CETOP RP121H-R05 (CETOP 5)
  • 2 tlakové stupně
  • Modulová konstrukce
  • Jednoduché nebo dvojité

Dn 10 | pn = 32MPa | pmax = 35Mpa | Qn = 63dm3/min | Qmax = 100 dm3/min


Technická specifikaceTechnická specifikace